Hoogtepunten in oneindig laagland

Een paar ideeën voor een uitstapje als u hier toch bent als zakenman of -vrouw

of als toerist, met een kleine uiteenzetting hoe het kan dat wij hier ook zijn.

Amsterdam International Airport Schiphol

Amsterdam International Aiport Schiphol is met ca. 50 miljoen passagiers per jaar een van de drukst bezochte Europese vliegvelden. Veel passagiers reizen, al dan niet na een verblijf in Amsterdam, door naar andere bestemmingen. Dat maakt Amsterdam International Airport Schiphol tot een van de grote toegangspoorten van Europa.

Amsterdam

Amsterdam is met zo’n 800.000 inwoners (de agglomeratie omvat 2,2 miljoen inwoners) de grootste en in cultureel en financieel/economische opzicht ook de belangrijkste stad van Nederland. Ondanks haar bescheiden omvang is de stad een metropool. Veel banken en directies van grote en multinationale ondernemingen zetelen hier. Op de wereldranglijst van belangrijkste zakensteden neemt Amsterdam de 10de plaats in, voor veel grotere Europese steden als Brussel, Berlijn, Rome, Milaan, Moskou. Ook als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven is Amsterdam aantrekkelijk met een 5de plaats tussen de grote Europese steden (2009).
De nabijheid van de grote internationale luchthaven Schiphol, een goede infrastuctuur met veel hotelcapaciteit, een moderne metro, goede spoor- en autoverbindingen, en de RAI, een van de grootste beurs- en congrescentra van het land, zijn daarbij belangrijke factoren, evenals een beroepsbevolking met een flink aantal hoger opgeleiden.

Het van oudsher vrijzinnige en vrijmoedige karakter van de stad dat o.m. Voltaire bewoog er zijn geschriften uit te brengen, vindt zijn oorsprong in een lange traditie van onafhankelijkheid en tolerantie jegens nieuwkomers en hun ideeën. Doordat de Hollanders van oorsprong een republiek zijn, zijn er nooit vorstelijke paleizen gebouwd en al evenmin kathedralen. 

De stad zelf met zo’n 5000 historische panden is een museum en als zodanig een van de grootste op aarde. Amsterdam ervaren is er zijn, er rondlopen, een theater, museum of café bezoeken. Jaarlijks ontvangt Amsterdam zo’n 4,5 miljoen toeristen afkomstig uit alle windstreken.

Het geestelijk klimaat in de stad is verzekerd door een groot aantal kerken – een ’torenwoud’ zoals de dichter het noemde – waaronder een paar monumentale, en in intellectueel opzicht door 2 universiteiten en een groot aantal HBO’s, waaronder een kunst- en een filmacademie.

Nergens in het land zijn zoveel musea (meer dan 80, waaronder natuurlijk een Seksmuseum dat met meer dan 500.000 bezoekers per jaar een van de populairste is) te vinden. Het Van Goghmuseum herbergt de grootste collectie schilderijen van deze wereldberoemde kunstenaar. De meeste werken uit de befaamde Hollandse school met schilders als Rembrandt en Vermeer vindt u in het Amsterdamse Rijksmuseum (dat een ingrijpende verbouwing ondergaat). Het Anne Frank-huis trekt jaarlijks zo’n 1 miljoen bezoekers uit alle delen van de wereld.

De stad heeft twee schouwburgen, talloze grote en kleinere theaters en bioscopen en het Concertgebouw, vermaard om zijn akoestiek. Het Koninklijk Concertgebouworkest wordt als een van de allerbeste orkesten ter wereld beschouwd.

Meer dan 4000 café’s en restaurants, clubs en disco’s zorgen voor een bruisend uitgaansleven.
Op een punt is de stad wereldrecordhouder: de parkeertarieven zijn nergens zo hoog.

Maar daarvan hebt u als passagier van Van Dommelen Personal Car Services geen last.

Buiten Amsterdam

Nederland – het land dat zichzelf op de zee veroverde – heeft door de eeuwen heen een haat-liefde verhouding met het water gekend. Het kwam van alle kanten: de zee, de grote rivieren en uit de drassige bodem. De Hollanders bestreden het water even simpel als doeltreffend door het dicht te gooien. Het bezorgde ons grote internationale faam op het gebied van bedijken, inpolderen en droogmalen. Omdat de natuur met onze havens en zeegaten hetzelfde deed – ze dichtgooien – ontwikkelden we ook wereldwijde vermaardheid als baggeraars.

 

Als typische delta zijn niet alleen de onstuimige Noordzee, maar ook grote Europese rivieren als Rijn en Maas voortdurende bedreigingen. De Rijn is de langste en drukst bevaren rivier van Europa. Onderweg van Zwitserland en door Duitsland verzamelt zij het water van rivieren als Moezel, Neckar, Main en Ruhr in zich, voordat zij in Nederland bij Rotterdam in de Noordzee uitmondt.
Door de lage ligging van Nederland – delen liggen hier en daar tot 7 meter onder zeeniveau – is ook het grondwater een hardnekkig probleem. Het land is bezaaid met sloten, dijken en met windmolens die ervoor moeten zorgen dat grondwater kan worden opgepompt en afgevoerd. Zij zijn nog steeds een typerend en decoratief element in het vlakke Hollandse polderlandschap, zoals is te zien bij Kinderdijk en de Zaanse Schans.

De zeeverdediging bestaat uit een duinenrij langs de Noordzeekust. De zuidwestelijke provincie Zeeland is een delta waarin de rivier de Schelde en zijtakken van de Maas  zee uitmonden. Hier zijn diep landinwaarts dringende zeearmen afgesloten met een keten van bezienswaardige technische hoogstandjes, de zogenaamde Deltawerken, die Nederland een internationale reputatie hebben opgeleverd.

In het Noorden is een grote zeearm door de meer dan 30 km lange Afsluitdijk gescheiden van de Noordzee. Grote delen van de aldus gevormde binnenzee, het IJsselmeer, zijn vervolgens ingepolderd. Deze dijk die als een dunne grenslijn tussen een  zout- en zoetwaterbekken loopt, is een ruimtelijke ervaring en een bezoek meer dan waard.

Nog verder naar het Noorden ligt de Waddenzee, van de Noordzee gescheiden door een reeks van bekoorlijke Waddeneilanden. De Waddenzee is een ondiepe, bij eb hier en daar droogvallende zee die zich tot in Denemarken uitstrekt. Zij wordt beschouwd als de kraamkamer van vis in de Noordzee en een rust- en voedselgebied voor vogels en zeehonden. Het is het grootste natuurmonument van Nederland.
Maar het water was ook een bron van inkomsten. Al sinds de middeleeuwen bevaren kooplieden de zeeën en rivieren en maakten van Holland een welvarende handelsnatie, zoals behalve in Amsterdam is te zien aan de gevels in oude havenstadjes als Hoorn en Enkhuizen. Wie ook van het rijke water profiteerden waren de talrijke vissers. Hollandse haringvissers bedachten in de 14de eeuw het haringkaken, een manier van prepareren op zee waardoor de vis langer vers bleef zodat deze door de bevolking van Amsterdam ‘rauw aan de kar’ kon worden gegeten, wat tot op de dag van vandaag gebeurt. Pittoreske vissersdorpen zijn onder meer Volendam en het voormalige eiland Marken, even ten noorden van Amsterdam.

Aalsmeerse Bloemenveiling

Met een jaaromzet van meer dan € 4,5 miljard is de bloemenveiling te Aalsmeer, vlakbij Schiphol en Amstelveen, de grootste ter wereld en het hart van de Nederlandse bloementeelt. 90% van de in ons land gekweekte bloembollen, snijbloemen en potplanten verandert hier van eigenaar. Maar ook grote partijen hoogwaardige bloemen en planten afkomstig uit o.m. Israël, Afrika, Zuid-Amerika vinden langs de veilingklokken van Flora Holland hun weg naar afnemers elders op aarde.

Keukenhof

De zandige geestgronden achter de lange duinenrij die Noord- en Zuid-Holland tegen de Noordzee beschermt, bleken uitstekend geschikt voor het kweken van bloembollen en snijbloemen. Beroemd is de Keukenhof te Lisse, een jaarlijks vernieuwde grote bloemententoonstelling tussen de kleurrijke bloembollenvelden. Miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland vergapen zich jaarlijks aan de uitbundige bloemenpracht.

Rotterdam

Met ruim 600.000 inwoners (agglomeratie 1,5 miljoen inwoners) is Rotterdam de tweede stad van Nederland. De stad werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest maar met veel gevoel voor moderne architectuur weer opgebouwd. Het stadsprofiel langs de Maasoever is de mooiste moderne skyline van het land.
Dank zij zijn gunstige ligging aan zee en rivier kon Rotterdam uitgroeien tot een van de grootste zeehavens ter wereld en de belangrijkste van Europa. Het is de voornaamste doorvoerhaven voor goederen naar Duitsland dat via weg, spoor en binnenwater (de Rijn) uitstekend bereikbaar is. Door uitbreidingen in de Noordzee, zoals de eerste en tweede Maasvlakte, kon de haven nog verder worden vergroot.

De Rotterdammers vinden hun stad, in tegenstelling tot Amsterdam, een typische werkstad met een uitgesproken no-nonsense mentaliteit. Het is de zetel van een aantal grote bedrijven zoals o.m. Unilever, Fortis, de verzekeraar Nationale Nederlanden en een aantal flinke haven- en off-shorebedrijven. Het havengebied Europoort is een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld.

De Erasmus universiteit is genoemd naar de bekendste Rotterdammer, Desiderius Erasmus, die hier omstreeks 1466 werd geboren en algemeen wordt beschouwd als de grondlegger van het humanisme. Naast deze universiteit beschikt de stad over een drietal HBO’s, een conservatorium en academies voor bouwkunst, beeldende kunst en dans.

Concertgebouw De Doelen is de thuishaven van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het gebouw functioneert ook als congrescentrum.

Rotterdam The Hague Airport is een regionale luchthaven en de tweede in grootte van het land. Van hieraf worden o.m. charters en zakenvluchten uitgevoerd.